Thông tin về học bổng Lạc Hồng

image

Chương trình ghi danh để nhận Học bổng Lạc Hồng đã phát động từ ngày 6 tháng 3 năm 2014, hiện đã nhận được một số đơn xin học bổng của anh chị thanh niên sinh viên trong nước.
Bên cạnh đó cũng có nhiều nhiều câu hỏi thắc mắc gửi về, liên quan đến các yêu cầu thông tin của người ghi danh xin nhận học bổng, nên xin BTC Quỹ học bổng xin được giải thích về các thứ tự cần có trong bản ghi danh, thứ tự như sau:

1. Thông tin về các nhân gồm:
– tên họ,
– nơi cư ngụ,
– nghề nghiệp hay trường đang học,
– hình ảnh cá nhân,
– điện thoại và email.
– Đang học thì cho biết trường đang học hoặc đi làm thì ghi thông tin về nơi mình đang làm việc.
Không cần phải có xác nhận của địa phương về chổ cư ngụ, của trường học đang học hay công ty đang làm việc.

2. Hai người giới thiệu:
– Điện thoại và email.
– Hai người này là người quen biết người nộp đơn để ban cứu xét đơn liên lạc để thẩm định thông tin về người nộp đơn.
Nếulà người giới thiệu nhân sự để nộp đơn thì càng tốt nhưng không phải bắt buộc.

3. Bài viết văn trong vòng 500 chữ: Gồm phần 2 phần:
– Phần nói về cá nhân, hoàn cảnh, cuộc sống, và
– phần nói về suy nghĩ, cảm nhận về quê hương hay những hành động cụ thể đã thực hiện mang tính cộng đồng, xã hội.
Thư ghi nhận học bổng xin gửi về hocbonglachong@gmail.com.

4. Mỗi phần học bỗng là 5 triệu đồng (5.000.000 VND) cho một năn / một người.

5. Học bổng do Liên đoàn thanh niên sinh viên Lạc Hồng khởi xướng.

Chúng tôi sẽ giữ kín thông tin của các đơn xin,chỉ công bố duy nhất tên của người được cấp học bổng vào tháng 7.

Quỹ học bổng sẽ chấm dứt việc nhận đơn vào ngày 31 tháng 5 năm 2014. (Tháng 6 xét đơn và tháng 7 sẽ công bố danh sách học bổng được cấp).

Trân trọng,
Quỹ Học Bổng Lạc Hồng.