Hành khúc Tuyên giáo của Đảng

Vào facebook của bác Nguyễn Văn Tuấn, thấy bác khoe vừa sưu tầm được một bài hát thú vị :” Hành khúc tuyên giáo của Đảng” nhạc Tự  Đức, lời Phạm Kỷ. Chẳng biết Tự Đức, Phạm Kỷ là ai mà tài quá là tài!

Lời bài hát như vầy :

Ngành Tuyên giáo tình mênh mông như sông dài

 Ngành tuyên giáo luôn khắc ghi lời Bác
Dù khó khăn cũng sát cánh bên nhau
Luôn phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang
Lấy ánh sáng Mác Lê Nin soi đường

Có đảng quang vinh ngời sáng búa liềm…

Ơ ơ ơ… Ngành Tuyên giáo đi dài theo đất nước

Vượt suối sâu đèo cao bao vực thẳm

Dân giàu nước mạnh đảng càng tin yêu

Đảng đã trao ngọn lửa hồng trong tim,

 Như màu xanh từ đất đã vươn lên

Trong gian khó niếm tin luôn vững vàng

 Có Đảng Bác chúng ta đi

Sáng ngời chân lý… ngành Tuyên giáo Vinh quang!

Bài hát đây nè:

nhac

Thật tuyệt vời. Từ nay các ngành nghề khác khỏi cần phải thuê nhạc sĩ sáng tác ngành ca nữa. Chỉ cần thay hai chữ Tuyên giáo bằng tên ngành nghề của mình là xong, khỏe. Ví dụ Ngành Y tế tình mênh mông như sông dài… Ngành Văn hóatình mênh mông như sông dài… Ngành Giáo dúc tình mênh mông như sông dài… Ngành Thúy lới tình mênh mông như sông dài… Ngành Điên Lức tình mênh mông như sông dài…

Sau đây là bài hát: Hành khúc nghề móc cống:

 Nghề Móc cống tình mênh mông như sông dài/ Nghề Móc cống luôn khắc ghi lời Bác/ Dù khó khăn cũng sát cánh bên nhau/ Luôn phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang/Lấy ánh sáng Mác Lê Nin soi đường/ Có đảng quang vinh ngời sáng búa liềm…Ơ ơ ơ… Nghề Móc cống đi dài theo đất nước/

Vượt suối sâu đèo cao bao vực thẳm/ Dân giàu nước mạnh đảng càng tin yêu/ Đảng đã trao ngọn lửa hồng trong tim/ Như màu xanh từ đất đã vươn lên/ Trong gian khó niếm tin luôn vững vàng

 Có Đảng Bác chúng ta đi/ Sáng ngời chân lý… nghề  Móc cống Vinh quang!

He he!

 Nguyễn Quang Lập (Blog Quê Choa)