Công an đánh chết dân, bị dân bắt quỳ trước thi hài người chết

Công an đánh chết dân, bị dân bắt quỳ trước thi hài người chết