Nhà văn Mai Lan bị cấm nhập cảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất

Nhà văn Mai Lan bị cấm nhập cảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất