Thêm một tạp chí học thuật bị Trung Quốc kiểm duyệt

mediaPhù hiệu của Đại Học Cambridge, Anh Quốc.Copie d’ecran : financialexpress.com

Theo AFP, sau tạp chí nghiên cứu China Quaterly, đến lượt tạp chí của tổ chức Hiệp hội Nghiên cứu châu Á (Association for Asian Studies), trụ sở tại Mỹ, bị Bắc Kinh gây áp lực. Tổ chức này cho biết vào hôm nay, 22/08/2017, Trung Quốc đã yêu cầu tạp chí Journal for Asian Studies, cũng được phát hành bởi Nhà xuất bản Đại Học Cambridge, ngăn chặn việc truy cập khoảng 100 bài báo.

Đây là lần thứ hai trong vài ngày gần đây, một tạp chí được đại học Anh Quốc này xuất bản bị Bắc Kinh gây áp lực. Hôm qua, Nhà xuất bản Đại Học Cambridge đã khôi phục việc truy cập hơn 300 bài báo của tạp chí China Quaterly nhờ quốc tế phê phán hành động kiểm duyệt học thuật của chính quyền Trung Quốc. Khi được hỏi về vấn đề này, bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay từ chối bình luận, cho rằng vấn đề này không liên quan đến đối ngoại.

Theo thông cáo trên trang web, Hiệp hội Nghiên cứu châu Ácho biết chưa đưa ra quyết định cụ thể về vấn đề này, và sẽ bàn bạc kĩ lưỡng với nhà xuất bản Anh Quốc. Tổ chức này cũng bày tỏ sự quan ngại về hành động của Bắc Kinh, cho đây là « sự vi phạm nền học thuật ». Thông cáo viết rõ : « Chúng tôi phản đối mọi hình thức kiểm duyệt và sẽ tiếp tục việc trao đổi tri thức tự do giữa các học giả trên toàn thế giới.

RFI