Bộ trưởng Bộ Y tế nói bị bịa đặt, vu khống, dựng chuyện
Tuy nhiên, bà Tiến khẳng định khẳng định với báo chí: “Đó là các thông tin bịa đặt, vu khống, dựng chuyện”.