Việt Nam ‘cấm cửa’ Bitcoin


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói "Bitcoin gây rủi ro cho người sử dụng".

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói “Bitcoin gây rủi ro cho người sử dụng”.