Mời đồng hành

Thông tin hỗ trợ tri thức, khai mở nhận thức.

Voltaire – một triết gia Pháp – ví von việc tìm kiếm thông tin, tri thức như lấy lửa từ hàng xóm để thắp sáng căn nhà của mình và chia sẻ chúng giống như trao lửa cho người khác để chúng trở thành tài sản của tất cả mọi người.

Chúng tôi – những người thực hiện Dân News – ước mong góp một phần trong việc chia sẻ thông tin, tri thức theo đường hướng đó. Mong muốn này chỉ có thể trở thành hiện thực với sự hỗ trợ của chính bạn – người đang đọc thư ngỏ này.

Chúng tôi tha thiết mời bạn đồng hành. Xin hãy gửi đến chúng tôi những thông tin bạn biết, những điều bạn nghĩ, những hình ảnh và video clip mà bạn đã ghi nhận. Đừng làm điều đó vì chúng tôi mà là làm cho mọi người.

Xin nhớ, Dân News không phải của chúng tôi. Nó là của bạn. Dân News là chỗ để bạn cùng nhiều những người bạn khác, thân hay sơ, có danh tính hoặc muốn ẩn danh cùng “vun dân trí, cho dân khí, vì dân sinh”.

  1. Rất ngưỡng mộ ý tưởng và hành động thiết thực trong việc khai hóa dân trí của một đất nước đang trên đà suy thoái.

Leave a Reply