item-thumbnail

Bệnh quan thời nay

02/07/2014

Tôi phát hiện trong giới quan chức VN họ mắc “bệnh” rất phổ biến mà tiếng Anh gọi là “lack of information content” (thiếu nội dung thông tin). Tức là ...

1 1,023 1,024 1,025 1,026 1,027 1,093