item-thumbnail

Viết trong kiềm tỏa!

19/07/2014

(Đọc Truyện ngắn 8x- NXB Hội Nhà Văn 2006) Mở đầu ngạo mạn thế, tưởng tác giả “vãi” ra những gì ghê gớm, ngờ đâu cũng chỉ là một mớ triết lý “vụn”: “T...

1 1,108 1,109 1,110 1,111 1,112 1,188