item-thumbnail

Ngày Tự sướng!

01/05/2015

“Về ngày 30 tháng Tư, tôi chỉ biết diễn tả cảm giác duy nhất của tôi ngày hôm đó, là họ (công an trại tù Phong Quang, Lào Cai) cho tôi xem một tờ báo ...

item-thumbnail

Đội lốt

01/05/2015

Tra từ điển trên mạng, đội lốt được định nghĩa là vỏ bên ngoài giả trá để lừa dối. Tôi sẽ kể cho các bạn 6 câu chuyện về đội lốt. Câu chuyện thứ nhất ...

1 933 934 935 936 937 1,188