item-thumbnail

Về vụ tử tù Hồ Duy Hải

03/01/2015

Hai ngày trước, chuyện mẹ và dì của tử tù Hồ Duy Hải cởi cả áo quần trước Trại tạm giam Long An để phản đối việc không được vô thăm con và nghi ngờ Hồ...

item-thumbnail

Dân tộc Kinh ở Quảng Tây

03/01/2015

Lời người dịch: Người Kinh là dân tộc chủ yếu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Một bộ phận dân tộc Kinh hiện đang sinh sống ở Khu Tự trị dân tộc ...

1 933 934 935 936 937 1,114