item-thumbnail

Đèn Cù- chương 9

04/10/2014

Một sáng Nhân Dân nhật báo ra xã luận: Đến lúc rồi! Shi shi hou le! Lúc gì? Lúc trấn áp, nghiền nát, đập tan bọn “hữu phái” đang điên cuồng chống phá ...

item-thumbnail

Đèn Cù- chương 8

03/10/2014

Mồng tám Tết Bính Dậu 1957, mấy anh và tôi về nước họp Đại hội Văn nghệ. Đến biên giới chợt thấy rặng núi quan san thấp nhỏ, còi cọc. Đoàn tàu của ta ...

1 963 964 965 966 967 1,090