item-thumbnail

“Chỉ bữa nhậu thôi mà”!

24/01/2015

Thỉnh thoảng làng báo Việt Nam có một tin nóng, ví dụ như trường hợp “tiền nong” giữa một viên thứ trưởng Bộ GTVT tên là Nguyễn Hồng Trường và một nữ ...

1 992 993 994 995 996 1,187