item-thumbnail

Công an… trộm bình ắc qui

12/07/2015

Một số người dân tố cáo xe máy của họ vi phạm giao thông bị tạm giữ tại công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang), sau khi lấy về thì phát hiện mất bình ăcqu...

1 130 131 132 133 134 187