item-thumbnail

Dân tộc anh hùng!

27/09/2014

Người đã dán cái nhãn « một dân tộc anh hùng » cho dân tộc VN thực ra mới là người thâm độc. Cái nhãn đó tương tự cái lá bùa dán trên đỉnh ngọn Ngũ Hà...

1 130 131 132 133 134 153