item-thumbnail

Chửi riết cũng có hại!

12/04/2014

Thiên hạ đang chửi ông Nguyễn Sinh Hùngkhi ông ta bảo: “Quốc hội là của dân, dân quyết sai thì dân chịu”. Mình thấy tuyên bố của ông Hùng ...

1 150 151 152 153 154