item-thumbnail

Tại sao ông phải xin lỗi?

20/06/2014

Báo Tuổi trẻ (ảnh) đưa tin “Sáng nay (19-6), tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật Căn cước công dân, đại biểu quốc hội Trương Trọng Nghĩa đã...

item-thumbnail

Giải mật!

16/06/2014

Trong số 5 tài liệu mà TQ công bố quanh chuyện Hoàng-Trường Sa, tôi thấy: – Bản đồ vị trí giàn khoan, tập bản đồ và sách giáo khoa của VN không ...

item-thumbnail

Xem lại bản đồ!

15/06/2014

Hôm nay chúng ta xem lại bản đồ do chính quyền VIỆT NAM CỘNG HÒA vẽ thì biết ngay ai là Ngụy, ai bán nước. Thời gian trả lời tất cả, nhưng ít ai nghĩ ...

item-thumbnail

Ngọng!

13/06/2014

Vua Tuyên Vương nước Tề thích nghe sáo, và lúc nào muốn nghe, bắt ba trăm người cùng thổi một loạt. Trong ba trăm người ấy, có Đông Quách tiên sinh kh...

1 170 171 172 173 174 183