item-thumbnail

Câu hỏi của ba tôi

26/06/2014

Ba tôi , nói theo cách của bác gì đó, thì đang ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm”. Gần 40 năm nay ông sống trong buồn phiền và ít nói, ít quan ...

1 180 181 182 183 184 194