item-thumbnail

Chửi riết cũng có hại!

12/04/2014

Thiên hạ đang chửi ông Nguyễn Sinh Hùngkhi ông ta bảo: “Quốc hội là của dân, dân quyết sai thì dân chịu”. Mình thấy tuyên bố của ông Hùng ...

item-thumbnail

Bi kịch lạc quan

11/04/2014

Việc duy trì nhiệt tình cho một đội cứu hộ mắc mỏ như thế chắc hẳn là một áp lực lớn, cho nên nhóm lãnh đạo buộc phải đưa ra những diễn dịch lạc quan,...

item-thumbnail

Thông báo của Dân Quyền

10/04/2014

Trang điểm tin Basam dừng điểm tin để bảo dưỡng kỹ thuật. Nhằm giúp bạn đọc tiếp tục có dịch vụ điểm tin bù vào chỗ trống đó và để làm phong phú nội d...

1 191 192 193 194