item-thumbnail

Ở sạch mau chết?

27/05/2017

Bài của David Robson Vào đầu những năm 1890, Ernest Hankin đã nghiên cứu dịch tả ở hai bên bờ sông Hằng.   Những thi thể được người dân địa phương thả...

1 2 3 154