item-thumbnail

Người Trung Quốc xấu xí:

05/04/2015

Kiêu ngạo hão Có một số người như bị mắc cái bệnh làm cao, hễ cứ nói đến nước Mỹ thì lại lên mặt sổ toẹt: ” Văn hóa của nước Mỹ nông choẹt! R...

1 125 126 127 128 129 159