item-thumbnail

Đèn Cù- chương 9

04/10/2014

Một sáng Nhân Dân nhật báo ra xã luận: Đến lúc rồi! Shi shi hou le! Lúc gì? Lúc trấn áp, nghiền nát, đập tan bọn “hữu phái” đang điên cuồng chống phá ...

item-thumbnail

Đèn Cù- chương 8

03/10/2014

Mồng tám Tết Bính Dậu 1957, mấy anh và tôi về nước họp Đại hội Văn nghệ. Đến biên giới chợt thấy rặng núi quan san thấp nhỏ, còi cọc. Đoàn tàu của ta ...

item-thumbnail

Hoàn cảnh Thu Tứ

02/10/2014

Cho đến hôm qua, tôi vẫn chưa dám tin Thu Tứ đã hạ bút viết ‘’Trường hợp Võ Phiến’’. Đọc và cảm tưởng văn bản này có vẻ như của đám đánh hôi tên ‘’biệ...

item-thumbnail

Đèn Cù- chương 7

02/10/2014

Bốn ngày đêm ngược Trung Hoa. Lụt Hồ Nam, Vũ Hán, phải đi ngả Hàng Châu, Giang Tô, Giang Tây. Những dòng sông trong xanh mà nhìn vào bờ vẫn ngỡ thấy c...

item-thumbnail

Đèn Cù- chương 6

01/10/2014

Chương 6 Cùng thời gian bao vây Điện Biên Phủ, Trung ương mở lớp tổng kết cải cách ruộng đất ở sáu xã thí điểm tại huyện Đại Từ sát nách An toàn khu, ...

item-thumbnail

Đèn Cù- chương 5

30/09/2014

Chương 5 Mỗi số báo tôi được hai trang để tuyên truyền cải cách ruộng đất. Chủ yếu phổ biến kinh nghiệm các đoàn đang giảm tô giảm tức ở Thanh –...

item-thumbnail

Đèn Cù- chương 4

29/09/2014

Dannews: Bản điện tử của Đèn Cù đã được tác giả đồng ý cho phép mọi người sử dụng. Để những độc giả của Dannews chưa có điều kiện tiếp cận tác phẩm nà...

item-thumbnail

Đèn Cù- chương 2 và 3

28/09/2014

Dannews: Bản điện tử của Đèn Cù đã được tác giả đồng ý cho phép mọi người sử dụng. Để những độc giả của Dannews chưa có điều kiện tiếp cận tác phẩm nà...

item-thumbnail

Đèn Cù- chương 1

27/09/2014

Dannews: Bản điện tử của Đèn Cù đã được tác giả đồng ý cho phép mọi người sử dụng. Để những độc giả của Dannews chưa có điều kiện tiếp cận tác phẩm nà...

1 125 126 127 128 129 140