item-thumbnail

Văn tế dân oan

26/07/2014

Võ Thị Hảo Lời tác giả: Cho tôi gửi tặng những người dân Việt Nam đã oan, còn oan hoặc đã chết dưới cường quyền, bạo lực và bất công và vì những lý do...

1 125 126 127 128 129 134