item-thumbnail

Người Trung Quốc xấu xí

19/03/2015

Lời Người Dịch Mến tặng thầy Diệp Truyền Hoa,  người 30 năm trước đây đã vỡ lòng văn Bạch thoại cho tôi. Năm năm trước, tôi sang Trung Quốc đọc được q...

1 172 173 174 175 176 205