item-thumbnail

Đèn Cù- 14

09/10/2014

Đầu 1960, Hoàng Tùng đưa tôi về phụ trách Ban sinh hoạt đảng cùng Trần Các. Anh muốn tôi coi mảng tuyên truyền mấy sự kiện chính trị trọng đại của năm...

item-thumbnail

Đèn Cù- chương 13

08/10/2014

Hiệu đính và Biên tập: – Ngô Nhân Dụng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. ép Mới đón ở ga. Xích lô chở cái thùng gỗ thông đựng sách Tàu ngất ...

item-thumbnail

Đèn Cù- chương 12

07/10/2014

Du học năm năm được những gì? Được gần gũi và biết và mến phục một dân tộc vĩ đại, một văn hoá vĩ đại. Được nói một ngôn ngữ nhiều người nói nhất hành...

item-thumbnail

Đèn Cù – 11

06/10/2014

Tháng 5 năm 1959, đoàn báo Việt Nam sang thăm Trung Quốc, tôi gia nhập đoàn. Một sáng vào Trung Nam Hải. Trung Quốc “giải phóng” Tây Tạng. Dalai Latma...

item-thumbnail

Đèn Cù – 10

05/10/2014

Hè 1958, tôi đi thực tập ở Thẩm Dương hay Phụng Thiên, Moukhden, kinh đô gốc của tộc Mãn và cũng là kinh đô vua bù nhìn Phổ Nghi thời Nhật. Cơ địa côn...

item-thumbnail

Đèn Cù- chương 9

04/10/2014

Một sáng Nhân Dân nhật báo ra xã luận: Đến lúc rồi! Shi shi hou le! Lúc gì? Lúc trấn áp, nghiền nát, đập tan bọn “hữu phái” đang điên cuồng chống phá ...

item-thumbnail

Đèn Cù- chương 8

03/10/2014

Mồng tám Tết Bính Dậu 1957, mấy anh và tôi về nước họp Đại hội Văn nghệ. Đến biên giới chợt thấy rặng núi quan san thấp nhỏ, còi cọc. Đoàn tàu của ta ...

item-thumbnail

Hoàn cảnh Thu Tứ

02/10/2014

Cho đến hôm qua, tôi vẫn chưa dám tin Thu Tứ đã hạ bút viết ‘’Trường hợp Võ Phiến’’. Đọc và cảm tưởng văn bản này có vẻ như của đám đánh hôi tên ‘’biệ...

item-thumbnail

Đèn Cù- chương 7

02/10/2014

Bốn ngày đêm ngược Trung Hoa. Lụt Hồ Nam, Vũ Hán, phải đi ngả Hàng Châu, Giang Tô, Giang Tây. Những dòng sông trong xanh mà nhìn vào bờ vẫn ngỡ thấy c...

1 172 173 174 175 176 188