item-thumbnail

Tôi yêu tiếng nước tôi

05/12/2017

TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI Không còn nhớ ai là người đầu tiên dịch “Gone with the wind” thành “Cuốn theo chiều gió” nhưng vị nào dịch câu này hẳn nhiên là...

1 2 3 4 192