item-thumbnail

Hội chứng hoang tưởng

03/09/2014

Nguyễn Văn Thà Hội chứng hoang tưởng (paranoid personality disorder, sẽ viết tắt là PPD) là một rối loạn tâm thần với đặc điểm là người mắc bệnh hay n...

1 201 202 203 204 205 221