item-thumbnail

NƯỚC VIỆT ĐẾN 2016

28/07/2014

Hồ Hải Chuyến đi Hoa Kỳ của ông bí thư thành ủy Hà Nội thay thế cho ông bộ trưởng ngoại giao Việt Nam vào ngày 21/7/2014, được giấu kín mãi đến ngày 2...

item-thumbnail

Lỗi tại ai ?

26/07/2014

Trương Nhân Tuấn Việt Nam mất nước, mất lãnh thổ vùng biên giới, mất đảo mất biển ở Biển Đông, một mặt là do tham vọng bành trướng của Trung Quốc, như...

1 224 225 226 227 228 240