item-thumbnail

Xấu hổ

10/04/2014

Một đoàn du khách từ Việt Nam đi bằng đường bộ qua ba nước Campuchia, Thái Lan, Lào rồi vòng về Việt Nam. Ở những nước họ đi qua bóng dáng cảnh sát rấ...

1 266 267 268 269 270