item-thumbnail

Tiến sĩ hay lưu manh-1

06/11/2016

Ông này là nhân vật trong bài “Chàng trai học từ lớp 3 chưa biết đọc trở thành Tiến sĩ” (đã bị rút bỏ) của báo Vnexpress. Xem clip để thấy anh ta đích...

1 2 3 4 50