item-thumbnail

Thách thức Trung Quốc

03/11/2015

Việc một tàu chiến Mỹ đi qua khu vực 12 hải lý của một trong những hòn đảo nhân tạo mới của Trung Quốc ở Biển Đông thể hiện sự can thiệp quân sự táo b...

1 144 145 146 147 148 228