item-thumbnail

Trại giam và chiếc Iphone

30/05/2014

Ngày hôm nay, 27-05-2014. Cũng phải đến 3 tuần lễ rồi mới trực tiếp về thăm mẹ (LTS: nhà tranh đấu Bùi Hằng). Nhất là được tin mẹ ăn uống lại bình thư...

1 188 189 190 191 192 203