item-thumbnail

Hãy cảnh giác!

13/05/2014

Ngày hôm qua nhà cầm quyền Trung Quốc “cảnh cáo” Việt Nam phải bảo vệ công dân và tài sản của công dân và các công ty Trung Quốc. Hôm nay ...

item-thumbnail

Biểu tình!

08/05/2014

Đó là một trong những quyền cơ bản của con người trong thế giới hiện tại và chỉ những nước toàn trị mới cấm dân thể hiện cái quyền này. Nói riêng tại ...

1 144 145 146 147 148 153