item-thumbnail

Lạm bàn!

07/01/2015

Thông tin báo chí và mạng facebook có nhiều nhầm lẫn nên mình xin đính chính vài điểm trong 2 hình sau: Theo thông tin của báo chí Việt trả lời của 1 ...

1 144 145 146 147 148 179