item-thumbnail

Cái Làn và Cái Lồn

10/04/2014

Khi được hỏi về “đàn ông,” nhà văn Phạm Thị Hoài (cố nén một tiếng thở dài) đáp khẽ: “Đàn ông Việt Nam thường thừa nhận đàn bà Việt Nam lắm đức hạnh, ...

1 169 170 171 172 173