item-thumbnail

Vô ơn!

16/07/2014

Đã rất nhiều thanh niên Việt Nam đã ngã xuống để gìn giữ từng tấc đất của cha ông, thương thay, họ lại bị chính những đồng chí, lãnh đạo của họ cho và...

item-thumbnail

Ai xem Tàu là bạn?

15/07/2014

Rất hiếm thấy một quốc gia nào xem kẻ xâm lược mình là bạn. Có lẽ VN là nước duy nhất trên thế giới gọi kẻ tấn công mình, xâm lấn lãnh hải mình, hành ...

item-thumbnail

Không đề

11/07/2014

Bà tôi kể: Ngày xưa, trên bến sông của làng, có một con đỉa to như chiếc thuyền. Bao nhiêu trâu bò xuống uống nước, đều bị nó hút cạn máu, chưa kịp lê...

item-thumbnail

AI CHẢ LÀM ĐƯỢC!

10/07/2014

Nhiều người nói làm lãnh đạo rất khó, phải có đầu óc, học hành thế nọ thế kia… Tôi thì thấy làm lãnh đạo ở Việt Nam quá dễ. Đi vay về làm thì ai...

1 169 170 171 172 173 185