item-thumbnail

Khi cái ác nắm quyền

02/06/2015

Cái ác muôn đời vẫn len lõi giữa tâm hồn và chờ lúc sự lương thiện chểnh mãn, nó sẽ ngoi dậy, đạp đỗ lương thiện để nắm lấy quyền bính, chi phối sự số...

1 169 170 171 172 173 224