item-thumbnail

Không đề

11/07/2014

Bà tôi kể: Ngày xưa, trên bến sông của làng, có một con đỉa to như chiếc thuyền. Bao nhiêu trâu bò xuống uống nước, đều bị nó hút cạn máu, chưa kịp lê...

item-thumbnail

AI CHẢ LÀM ĐƯỢC!

10/07/2014

Nhiều người nói làm lãnh đạo rất khó, phải có đầu óc, học hành thế nọ thế kia… Tôi thì thấy làm lãnh đạo ở Việt Nam quá dễ. Đi vay về làm thì ai...

1 194 195 196 197 198 210