item-thumbnail

Buồn ơi, chào mi!

29/06/2014

Dương Khiết Trì đi “phụng khuyến” Việt Nam Tháng 5 này, một cơn phẫn nộ, rồi phẫn uất đã tràn đến với toàn dân Việt Nam, rồi đến cuối thán...

1 200 201 202 203 204 214