item-thumbnail

Vô ơn!

16/07/2014

Đã rất nhiều thanh niên Việt Nam đã ngã xuống để gìn giữ từng tấc đất của cha ông, thương thay, họ lại bị chính những đồng chí, lãnh đạo của họ cho và...

item-thumbnail

Ai xem Tàu là bạn?

15/07/2014

Rất hiếm thấy một quốc gia nào xem kẻ xâm lược mình là bạn. Có lẽ VN là nước duy nhất trên thế giới gọi kẻ tấn công mình, xâm lấn lãnh hải mình, hành ...

1 207 208 209 210 211 224