item-thumbnail

Ăn phở quanh thế giới

19/02/2018

Bùi Văn Phú Quán phở cạnh trường Đại học Berkeley Mùa hè năm 1975 tôi đến định cư ở thành phố đại học Berkeley. Nơi đây chỉ có một tiệm tạp hoá nhỏ bá...

1 2 3 4 5 1,186