item-thumbnail

Việt Nam đang thiếu nước

23/03/2017

Một nhánh sông Mekong ở Vĩnh Long. Người đứng đầu ngành tài nguyên- môi trường của chính quyền Hà Nội, ông bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định Việt Nam ...

1 2 3 4 5 844