item-thumbnail

Hải sản giả là gì?

22/08/2015

Hải sản đúc từ nhựa mềm giống hệt hải sản thật và len lỏi vào Việt Nam, sau đó tấn công vào các khu chợ hải sản đặc biệt của Việt Nam để chính người b...

1 773 774 775 776 777 1,114