item-thumbnail

Biểu ngữ trong biểu tình

11/05/2014

Biểu tình là hình thức lên tiếng, bày tỏ quan điểm, thái độ, nguyện vọng hay mong muốn về một vấn đề nào đó cần được thực thi, cần phải có. Biểu tình ...

1 773 774 775 776 777 811