item-thumbnail

Bọ Lập đầu hàng?

12/12/2014

Sau năm ngày bắt giữ, nhà cầm quyền Việt Nam vừa cho biết, vào ngày 10/12/2014, đúng ngày Quốc tế Nhân Quyền: “Ông Lập khai nhận hành vi vi phạm pháp ...

1 773 774 775 776 777 941