item-thumbnail

Dỡ chà ăn Tết ở miền Tây

08/02/2016

Dỡ chà ăn Tết là một hoạt động khá quen thuộc của người miền Tây, đặc biệt là những nhà nằm cặp sông, rạch. Những người sống ở phố thị lâu năm được th...