item-thumbnail

Phải dời trạm BOT Cai Lậy!

05/12/2017

Bộ trưởng GTVT là người có trách nhiệm đề xuất với Chính phủ có quyết định dứt khoát đối với số phận của trạm thu phí BOT Cai Lậy nhưng bộ này cứ mãi ...