item-thumbnail

Chúng nó, chúng tôi

13/01/2018

Trương Duy Nhất Hình từ trái sang hàng trên: Blogger Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy, blogger Trương Duy Nhất Hình từ trái sang hàng dưới: ...