item-thumbnail

Đội lốt

01/05/2015

Tra từ điển trên mạng, đội lốt được định nghĩa là vỏ bên ngoài giả trá để lừa dối. Tôi sẽ kể cho các bạn 6 câu chuyện về đội lốt. Câu chuyện thứ nhất ...