item-thumbnail

Hòa bình của nấm mồ

29/04/2015

Cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trả lời phỏng vấn của Spiegel 1979 Phạm Thị Hoài dịch Spiegel: Thưa ông Thiệu, từ 1968 đến 1973 Hoa Kỳ đã nỗ lực thươn...

item-thumbnail

Không thể không nói

24/11/2014

Ngày bé ở Miền Bắc khi chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi được các thày cô dạy lịch sử, được biết đến những trang sử oai hùng của cha a...

item-thumbnail

“Giải phóng”!

26/04/2014

Tôi thường hỏi ngược lại bất kỳ một người bạn nào của tôi rằng: “Giải phóng” là gì?” khi người đó vừa nói ra cái câu “trước (h...