item-thumbnail

Tháng 4: Tháng Tang

28/04/2017

Một người lính Thủy quân Lục chiến VNCH mang xác một đồng đội. Những người Việt tại Hoa Kỳ từng phục vụ cho chính quyền Sài Gòn rất đau lòng mỗi khi n...

1 2 3 9