item-thumbnail

Em ơi, khúc hát lưu vong

05/11/2016

  Tôi thường cầm lòng không đặng mỗi lần coi lại những thước phim vượt biên của người Việt mình. Những đôi mắt của trẻ thơ trên những chuyến tàu ...

1 2 3 7