item-thumbnail

Chân dung lũ kẻ cướp!

16/04/2015

Hà nội, ngày 15  tháng  4  năm 2015 Kính gửi: ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước CHXHCN Việt nam. Tên tôi là: Nguyễn Tiến Dân. Địa chỉ: 208 phố Định ...

1 2