item-thumbnail

Hai bên đều nói dối!

14/08/2014

Xem ra phần lớn học giả Việt Nam và học giả Trung Quốc giống nhau ở một điều : nói dối. Tuy vậy, mục đích của việc nói dối hai bên khác nhau. Học giả ...