item-thumbnail

Giáo dục và phẩm giá xã hội

22/08/2015

Hãy tưởng tượng, người ta bỏ mấy ngày kiệt sức chạy theo “thị trường điểm chuẩn” để mong tìm cho con mình một chỗ học, thậm chí sẵn sàng bỏ tiền, lạy ...

item-thumbnail

Năm 2007 – năm ấy năm gì?

30/08/2014

 Nhật Tuấn Đặc điểm lớn nhất của Hội nhà văn VN 2007 là lắm… lễ lạt, lắm giải thưởng. Mở đầu là lễ hội thơ nhằm ngày Tết nguyên tiêu ở cả hai miền, tr...

item-thumbnail

SỰ KHỐN NẠN CỦA RƯỢU!

02/08/2014

Tối nay tôi tranh thủ đi thu thập thông tin để viết lách. Tôi đã nghe được 1 câu chuyện thương tâm xảy ra năm ngoái ở xã tôi. Người chồng vốn bệnh tật...