item-thumbnail

Khi một cây bút ra đi

15/09/2014

Tác giả bài viết và nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng Một người quen mất: Buồn. Khi người quen ấy lại là một nhà văn/nhà thơ, hơn nữa, một nhà văn/nhà thơ mìn...