item-thumbnail

Im lặng đến bao giờ?

07/06/2017

  Trong mùa bầu cử TT Mỹ năm ngoái, báo chí nhà nước CS chẳng những theo dõi, tường thuật mà còn sôi nổi bình luận, ủng hộ bên này, chống đối bên...

1 2 3 5