item-thumbnail

Bình tĩnh, tự tin, đoàn kết

09/05/2014

Việt Nam sẽ luôn luôn nằm sát cạnh Trung Quốc, một nước lớn, giàu mạnh và gần đây đã trở thành một siêu cường quốc. Những việc đó không có nghĩa là Bắ...

1 80 81 82 83 84