item-thumbnail

Chạy trốn lần thứ hai

09/02/2017

Mẹ con bà Trần Thị Thanh Loan tại tòa án Thị xã La Gi -Bình Thuận vào tháng 7/2016. Sáng mùng bốn tết năm Đinh Dậu, trong khi mọi người xum họp quanh ...

1 2 3